E.G.A. – Ensidigt, gentagende arbejde.

Vi tænker ikke over det i hverdagen, men mange af os udsætter os selv dagligt for EGA; ensidigt gentaget arbejde (i denne artikel vil jeg dog benævne det som aktivitet, frem for arbejde, da jeg mener det bedre indrammer emnets kerne).

EGA (også kaldet EBA: Ensidigt belastende arbejde, i de mindre grelle tilfælde) er noget, som vi alle oplever, da det kan opstå praktisk talt alle steder, hvor den samme bevægelse eller stilling gentages i for lang tid og for ofte. EGA er kort sagt den største og mest almindelige synder bag tilbagevendende muskelsmerter.

Et godt hverdagseksempel, som de fleste af os nok kan nikke genkendende til, er, når opvasken har fået lov til at hobe sig op. Efter nogen tid bøjet over vasken med børsten i hånden, så begynder ryggen at protestere og det bliver smertefuldt at fortsætte med arbejdet.

Dette er det første signal på, at din krop lider af EGA-udløst stress.

EGA opstår i flere ‘sværhedsgrader’. De fleste af os vil nok ømme os lidt efter den store opvask, men vil derefter hurtigt være ovenpå igen. Faren ved EGA er, når disse perioder med ensformigt arbejde bliver for lange eller for hyppigt gentaget, som det man f.eks. oplever på en uhensigtsmæssig arbejdsplads. Hvis ryggen værker allerede halvvejs gennem opvasken (eller din arbejdsdag) og du vælger at presse igennem smerten og gøre færdig, så begynder vi at bevæge os ind i det område, hvor du risikerer at overbelaste din krop og i værste tilfælde udløse en skade.

   Et par eksempler på skader, som kan opstå som resultat af længerevarende EGA kunne være: Muskeltrætned- og ømhed, tennisalbue, seneskedehindebetændelse, musearm og carpal tunnel syndrom, for blot at nævne nogle få. EGA kan også udfolde sig ved vedvarende psykiske belastninger (så som hektiske arbejdsdage, monotont arbejde, mf., hvilket bl.a. kan resultere i stress), men i denne artikel har jeg valgt at fokusere på de mere fysiske aspekter.

Et konkret eksempel på EGA i hverdagen kunne være min klient, Lotte (navnet er ændret af hensyn til hendes privatliv). Lotte arbejder som fabriksmedarbejder ved et samlebånd i en stor lagerhal.

Hun fortalte mig, under en behandling, om sit arbejde. I stedet for at arbejde fuldtid hele ugen, så arbejder hun nogle meget lange weekendvagter fra tid til anden, hvilket giver hende en god løn og mere fritid i hverdagen, hvilket jo egentlig lyder meget godt.
Problemet ved denne ordning er dog, at de weekender, hvor hun arbejder, byder på 11-timers arbejdsdage, hvor hun skal overvåge processer og arbejde ved samlebåndet. Dette betyder en masse gentagne drej og vrid i nakke, lænd og ryg.

Modsat eksemplet fra køkkenet med opvasken, så har Lottes krop ikke mulighed for at restituere efter en times arbejde. Hendes krop bliver derfor belastet fra hun møder til hun har fri, hvilket har resulteret i, at Lotte døjer med mange muskelsmerter som følge af EGA.
Lotte’s største problem var smerter i lænden og hun valgte derfor at opsøge behandling i klinikken, hvor jeg, gennem et behandlingsforløb i forlængelse af hendes arbejdsweekends, hjælper hendes ryg med af afspænde og restituere og dermed forebygge, at smerterne i lænd og ryg bliver kroniske.

Det er dog ikke kun folk i Lottes situation, som oplever EGA, der er tværtimod er rigtig mange fag, som f.eks. rengøringspersonale, frisører og håndværkere, hvor EGA er en konstant erhvervsrisiko, som i det lange løb kan føre til nedslidning og kroniske smerter, men det er ikke kun disse fags udøvere, der kan være ofre for EGA.

EGA opstår nemlig ikke kun ved gentagen aktivitet, men også gentagen inaktivitet. EGA-udløste muskelsmerter og problemer kan lige så vel blive udløst af en hverdag, der måske umiddelbart fremstår som mindre fysisk aktiv. Kontorpersonale og andre stillesiddende fag står derfor også højt på listen over erhverv, som er i risiko-zonen, hvilket mange nok kan nikke genkendende til.

Ensidigt gentaget arbejde er nemlig karakteriseret ved manglen på motorisk variation, hvilket man må sige, at folk der sidder bag et skrivebord er i slem risiko for.

Skadestilstande såsom musearm opstår, fordi kroppen ikke får nok variation, men i stedet er under det samme pres dag ud og dag ind. Den manglende aktivitet fører til en ringere cirkulation i lymfe-og blodkredsløbene, hvilket skaber en ophobning af affaldsstoffer, så som æggehvide stoffer der begrænser mobiliteten og det er her, at du begynder at opleve muskelsmerter. Hvis der ikke gøres noget ved problemet, så kan ledbånd, muskler og sener ikke holde til det i længden og der opstår dermed en skade. Vores krop er bygget til et liv i dynamisk bevægelse og ikke et liv installeret foran skrivebordet eller bagved samlebåndet. Tilgodeser vi ikke kroppens behov, så er det at problemerne begynder at opstå.

Men hvad kan vi gøre mod EGA?

Ja, svaret på det spørgsmål er sådan set forholdsvist simpelt. Der er essentielt to til tre sammenhængende faktorer, afhængigt af hvor slemt det står til.

Bevidsthed

Det første, og nok vigtigste, skridt mod at undgå EGA er bevidstheden om, at ens krop konstant er i aktivitet og at der er et naturligt behov for variation i den aktivitet. Er vi bevidste om, hvordan vores krop har det, er vi meget bedre stillede til at kunne tilgodese dens behov og til at undgå overbelastning og skader. I stedet for at ‘power through’ når kroppen gør ondt, eller tage smertestillende for at lukke munden på den, så lyt i stedet til din krop og lær dens grænser at kende.

Hvis skulderen begynder at gøre opmærksom på sig efter en given periode foran computeren, så tag det seriøst. Lad være med at ignorere det og fortsætte indtil du simpelthen ikke kan mere. Din krop prøver at fortælle dig, at den ikke kan holde til mere og har brug for afveksling, så: Begynder du at mærke, at din krop reagerer på EGA, så stop hvad du har gang i og aktivér kroppen på en anderledes måde.

Motorisk variation

Det næste skridt er at ændre din adfærd i hverdagen. For kontorpersonale kunne dette for eksempel være at rejse sig op en gang hver halve til hele time, lave nogle rolige, kontrollerede møllesving med armene, lægge sig på gulvet og strække lidt ud (hav evt. en yogamåtte på kontoret), gå en tur omkring bygningen, hent kaffe i personalerummet, eller hvad der nu ellers lige passer ind.

Det vigtigste er simpelthen at bryde ensformigheden i din aktivitet.

For manuelt arbejde kunne en løsning være løbende at skifte mellem arbejdsopgaverne. Er du ved at grave et hul i haven? Læg spaden fra dig og vand nogle blomster, eller tag en kort pause.

Gigtforeningen kørte for nogle år siden en kampagne de kaldte for ‘pause-boogie’, som i sin enkelhed var planlagte pauser, fyldt med bevægelse og jeg er en kæmpe fortaler for pauseboogie!
Nu rynker du måske på næsen over navnet, men ideen bag er ret solid.

Det behøves ikke at være noget vildt og voldsomt, selvom det kun er et plus, hvis pulsen kommer lidt op, da en øget aktivitet i kredsløbet hjælper kroppen med at forsyne muskler med friskt ilt og næring, samt skille sig af med affaldsstoffer.
‘Pause-boogie’ er selvfølgelig blot et enkelt eksempel på motorisk variation i hverdagen, og bør ikke stå alene.

Fysiurgisk massage

Har du døjet med genér, smerter eller skader skabt af EGA i længere tid, så er det ikke sikkert at en inkorporering af motorisk variation i hverdagen alene kan løse problemet.
Det kan være nødvendigt at indgå et behandlingsforløb hos en fysiurgisk massageterapeut, som kan hjælpe dig med at afspænde de ramte muskler, så du kan komme dine EGA-smerter til livs.

Selv for dem, der overkommer deres genér udelukkende gennem motorisk variation og øvelser, vil et behandlingsforløb ved en fysiurgisk massør stadig have en stor gavnlig effekt. Fysiurgisk massage fremmer nemlig kroppens naturlige evne til at reparere skader, da det fjerner affaldsstoffer og myoser, frigiver myofasciale spændinger, øger produktionen af gavnlige hormoner, så som endorfin, dopamin og oxytocin, samt aktivt reducerer stress.

Vil du gerne vide mere om EBA og EGA, eller har du tanker om hvad din arbejdsplads kan, gør eller burde gøre for at passe på dig, så kan jeg varmt anbefale at læse arbejdsstyrelsens artikel, som kan findes på: Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde (linket 22.10.2021)

Til sidst vil jeg gerne høre tilbage fra jer:

Er EGA-relaterede skader og smerter noget du har oplevet?
Er det noget, du døjer med til hverdag, eller er du kommet dine genér til livs?
I så fald, hvad gjorde du for at passe på dig selv?

Har du spørgsmål til teksten, konstruktiv kritik, kreative input eller ønsker du at supplere dit eget anti-EGA forløb med fysiurgisk massage? Kontakt da klinikken på kontakt@fysiomassoren.dk 

Jeg håber at du har haft noget ud af at læse med, for husk:

Livet er for kort til muskelsmerter!

~ Fysiomassøren.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *